Veilig werken in de huisartsenpraktijk

Over de grens – Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

 


Wat:
toolkit om medewerkers in een huisartsenpraktijk of -post samen bewust te laten nadenken over hoe zij adequaat kunnen reageren als een incident plaats vindt bij hen.

Waarom: medewerkers in huisartsenzorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten (of hun naasten) die onacceptabel gedrag vertonen.

Basisidee: laat medewerkers in een huisartsenpraktijk of -post samen nadenken ‘over de grens’, waar ligt die grens eigenlijk, wat gebeurt er dan, wat kun je als medewerker doen om te voorkomen dat iemand over de grens gaat, welke afspraken maak je als team als toch een bezoeker in de praktijk/post over de grens gaat en hoe handel je daarna

Middelen: medewerkers nieuwsgierig maken met een animatievideo, informatie op website, toolkit bestaande uit een Persoonlijk paspoort en een Team Paspoort (concrete handleiding om in een werkoverleg in korte tijd samen als team tot afspraken te komen

Website: www.ssfh.nl/veilig-werken

Bijzonderheden: samenwerking met hollandse meesters (ontwerp/illustratie/animatie), sounddesign animatie: Jelte Heringa/Floris van Bergeijk