VGZ Zorgkantoren

Klantverhalen – Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Wat: interviews met klanten van VGZ Zorgkantoren, mensen die leven met langdurige zorg. De samenwerking met deze opdrachtgever begon in 2009 met het relatiemagazine Met Zorg, dit ging in 2013 digitaal (metzorgonline.nl – niet meer actief). Nu vormen de  klantverhalen een apart onderdeel binnen de website van VGZ Zorgkantoren.

Hoe: interview tekst, foto en ‘video light’ (compacte filmproductie met smartphone).

Basisidee: laat zien hoe mensen – soms met veel moeite – hun weg vinden in de langdurige zorg, hoe VGZ Zorgkantoren hen probeert te helpen en wat anderen daarvan kunnen leren.

Website: een aparte pagina op de website van VGZ Zorgkantoren

Het verhaal van Cor

‘Toen ik een paar dingen vertelde, keken ze echt verbaasd.’ Na een turbulent leven is Cor van Veen (54) in rustiger vaarwater terechtgekomen, nu hij sinds elf jaar bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo in een groep woont. Vroeger was hij actief in de Cliëntenraad. Nu neemt hij deel aan de interne projectgroep ‘Samen werken aan kwaliteit van zorg’. Wat zou hij graag willen verbeteren? Lees verder>

Het verhaal van Karin

De dochter van Karin Kuijpers en Dennis van Bogget, Janou (7), heeft het Dravetsyndroom. Nu krijgen ze weer langdurige zorg. Ze moesten echter in een bezwaar- en beroepsprocedure afdwingen dat ze in de Wlz konden blijven. Karin vond het een pijnlijke ervaring. Ze vertelde erover in de zogenaamde spiegelgesprekken die Zorgkantoren Coöperatie VGZ organiseert om te leren van ervaringen van haar klanten. Lees verder>

Het verhaal van Indy

‘Zij kan elk moment een verlammingsaanval krijgen.’ Dochter Indy (11) van Elwin en Nienke Lentze heeft Alternerende Hemiplegie (AHC), een zeldzame neurologische afwijking. Om de paar dagen krijgt zij een aanval en raakt compleet verlamd. Voor de zorg voor Indy kunnen ze terugvallen op hun ‘gouden mensen’. Die betalen ze uit het PGB. Hoe zijn hun ervaringen in de langdurige zorg? Lees verder>

Het verhaal van Bart

‘Je moet ook brutaal durven zijn.’ Bart de Bruin (33) heeft een onbekende spierziekte en een gedeeltelijke dwarslaesie. Dankzij een PGB organiseert hij zelf zijn zorg thuis met een team van zo’n vijftien tot twintig medewerkers. Om goede zorg te krijgen, heeft hij de nodige gevechten (en rechtszaken) moeten leveren. ‘In ons land is veel mogelijk, maar er wordt ook veel onmogelijk gemaakt’, constateert hij droog. Ondanks beperkte energie is hij strijdbaar. Welke lessen kunnen we van hem leren? Lees verder>

 Het verhaal van Frans

‘Als mantelzorger ga je maar door.’ Begin 2016 werd bij Mirjam de diagnose frontotemporale dementie (FTD) vastgesteld. Voor haar partner Frans de Jel een bevestiging van een vermoeden. Zijn rol als partner veranderde in die van mantelzorger. De zorg doet hij graag en goed, maar leert door eigen gezondheidsklachten gaandeweg zijn eigen grenzen kennen. Lees verder>